Nové Město nad Metují­ oslaví­ 100. výročí­ založení­ Československa

V den státní­ho svátku Dne vzniku samostatného československého státu 28. ří­jna 2018 se bude v Novém Městě nad Metují­ konat několik akcí­ spojených s tí­mto významným výročí­m. 'žV našem městě je 28. ří­jen každoročně spojen se slavnostní­m večerem na novoměstském zámku a udělování­ ocenění­ významným novoměstským občanům. Nejinak tomu bude i letos a bude uděleno i vyznamenání­ nejvyšší­ '“ Čestné občanství­,'ś uvádí­ starosta města Petr Hable a dodává: 'žprotože je letošní­ rok mimořádně významný 100. výročí­m založení­ Československa, připravili jsme na tento den bohatší­ program, který začne ve 13 hodin vysazování­m lip republiky ve Spech, Krčí­ně, Vrchovinách a v Novém Městě nad Metují­ v Jiráskových sadech. Zde bude pokřtěna zcela nová publikace vydávaná Městským muzeem Nové Město nad Metují­ 'žLegionáři z Nového Města nad Metují­, Krčí­na, Spů a Vrchovin'ś od Ladislava Hartmana. Současně zde bude odhalen nový pomní­k všem novoměstským legionářům.'ś Program oslav začne ve 13 hodin ve Spech, kdy bude zasazena první­ lí­pa republiky u nové autobusové zastávky ve Spech, další­ budou vysazeny ve 13.45 '“ v Krčí­ně u sochy sv. Leopolda poblí­ž hřbitova, 14.30 '“ ve Vrchovinách u dolní­ho dětského hřiště, 15.15 '“ v Jiráskových sadech u novoměstské sokolovny. Dále bude následovat Slavnostní­ večer na zámku rodiny Bartoň '“ Dobení­n, kde z rukou starosty města převezmou ocenění­ tito občané: Josef Marian Bartoň '“ Dobení­n '“ Čestné občanství­, Ing. Karel Nývlt '“ Čestné uznání­ a Ing. Lenka Pěničková '“ Poděkování­ města. Následovat bude koncert vážné hudby v podání­ Venerdi Ensemble - uskupení­ současných a bývalých studentů Konzervatoře Pardubice. Po ukončení­ večera proběhne pietní­ akt u Pomní­ku padlých na náměstí­ Republiky a slavnostní­ program zakončí­ ohňostroj, který bude také na náměstí­ Republiky.

Novinky

Autobus skončil mimo vozovku

V katastru obce Nahořany uví­zl 4. 12. prázdný autobus, který sjel částečně zadní­mi koly ze silnice do pří­kopu. Na mí­sto zásahu byli povoláni...

5.prosinec 2018
Složitý zásah hasičů v Adršpachu

Složitý zásah zažili v pondělí­ hasiči na Broumovsku. Profesionální­ hasiči z Náchoda a Broumova byli v 15:17 přivoláni do skalní­ho města v Dolní­m...

24.květen 2016